Har du behov av prostatabehandling?

09 september 2020
jonas olsson

När det talas om problem med prostatan tänker nog de flesta instinktivt på prostatacancer, som är en vanligt förekommande cancerform hos män. Många vet inte att man kan få flera olika typer av besvär med prostatan. Bland annat utvecklas ofta så kallad godartad prostataförstoring hos män från och med 40- till 50 års åldern, vilket kan leda till ett blockerat urinflöde.

Även prostatit drabbar många män. Prostatit kallas det tillstånd som uppstår när prostatan blir inflammerad, vilket kan orsakas av bakterier, men inte alltid gör det. Det finns fyra typer av prostatit, och vanliga symptom på dessa är smärtor i buken och/eller sveda vid urinering.

 

Exempel på behandlingar

Godartad prostataförstoring, som på engelska kallas Benign Prostata Hyperplasi, kan behandlas med värme, genom att en kateter förs upp och värmer prostatakörteln. Värmen tar bort den extra vävnad som bildats och som blockerar urinen. En prostatabehandling behöver alltså inte innebära kirurgiska ingrepp.

Inte heller prostatit kräver kirurgi, utan behandlas med antibiotika. Detta gäller främst akut prostatit, vilket utgör 1-5% av alla fall, samt kronisk icke-bakteriell prostatit, vilket utgör 90-95% av fallen av prostatit. För den som gärna undviker behandling med antibiotika finns ett antal huskurer mot kronisk prostatit som man kan prova först.

 

 

Prostatans funktion och uppgift

Prostatan är en körtel som finns hos alla handjur. Den kallas även för blåshalskörteln och sitter vid urinrörets översta del. Körteln tillverkar delar av det sekret som sädesvätskan består av. Sekretet utgör ungefär 20-30% av sädesvätskan, utöver spermierna och vätskan från sädesblåsorna.

Vätskan som kommer från prostatan hjälper till att skapa en basisk miljö i urinröret, och neutraliserar även miljön i vaginan, som annars är sur. På så vis får spermierna en längre livslängd, och chansen för en befruktning av kvinnans ägg blir större. Prostatan har även glatta muskler som hjälper till att skjuta ut sperman vid mannens utlösning.

Fler nyheter