Hitta ditt konditori i Huddinge

19 november 2020
Lily Hansen

Konditorikulturen i Sverige har sina rötter i schweizerierna, som blev vanliga under 1800-talet efter att invandrade schweizare tog med sig konceptet från hemlandet. Schweizerierna serverade både kaffe och alkoholhaltiga drycker i kombination med olika sorters bakverk.

Så småningom byttes ordet schweizeri ut mot det tyska konditorei, som blev konditori eller “kondis” på svenska. Till skillnad från sekelskiftets kaffehus nere på kontinenten så utvecklades den svenska konditorikulturen till ett fenomen som förekom såväl i storstäderna som på mindre orter. Anledningen till detta kan ha varit att storleksskillnaden mellan de städer vi idag kallar storstäder och de mindre orterna var mindre påfallande då.

 

En plats att mötas på

Under 1900-talets första decennier startades en rad konditorier i Sverige som finns kvar än idag, till exempel Vetekatten i Stockholm, Bergs konditori i Marstrand och Conditori Nordpolen i Vara. Konditorier som öppnade på mindre orter blev samlingspunkter för invånarna, inte minst för dess kvinnor.

I takt med att kvinnor började röra sig friare i samhället blev konditorierna en plats där många kvinnor träffades för att umgås. Även detta skilde de svenska konditorierna från de kontinentala kaffehusen, som i regel var till för män. I den svenska kontexten kan man därför påstå att konditorierna spelade en roll i kvinnornas frigörelseprocess.

 

 

Från konditorier till fikarast

I Sverige sätter vi så högt värde på det konditorier erbjuder att vi till och med gett aktiviteten ett eget verb, fika. Ordet fika uppstod ungefär vid samma tidpunkt som konditorierna, och användes i bemärkelsen att dricka kaffe för första gången år 1910. Fenomenet anses vara en viktig del av svensk kultur.

Eftersom vi inte alltid har möjlighet att gå till ett café eller konditori har vi instiftat särskilda fikapauser på våra arbetsplatser, som ofta sker vid samma tidpunkter varje dag. Om du är fikasugen och letar Konditori i Huddinge, prova detta: https://www.tvabagare.se/

Fler nyheter