Så går du till botten med oron

13 augusti 2020
william_eriksson

Även om robotarna sägs vara på gång att ta över och artificiell intelligens aldrig varit starkare än idag kan man aldrig komma ifrån att vi fortfarande är människor. Det innebär att vi har ett hjärta, känslor, erfarenheter, upplevelser, tankar och relationer. När en robot åker illa ut kanske det räcker att byta minneskortet eller justera några kablar. Vi människor har inte det alternativet.

När vi har varit med om något traumatiskt, blivit illa behandlade eller upplever osäkerhet behöver vi hjälp på annat sätt. Vi behöver bearbeta våra känslor tillsammans med andra människor.  

“Vill du prata om det?” 

Många förlitar sig på att tala ut med en vän eller en partner. Och det är såklart bra. Men man får inte glömma bort att samtalsterapi är vård som i egentlig mening ska utövas av professionella. Du skulle väl inte gå till en kompis som inte är läkare om du behöver sy ett sår eller gipsa ett ben?

Det är lätt att tänka att man vill lösa saker på egen hand. Men ibland behöver man hjälp, och det finns ingen skam i att gå och prata med någon. Det finns ett stort vetenskapligt underlag för att behandling inom samtalsterapi hjälper människor att hitta vägar mot att trivas bättre med sig själv och sitt liv.  

 

 

Antidepressiva löser inte problemet 

Syftet med varför man söker någon att tala med kan vara flera. Det kan vara att man behöver bearbeta sorg och trauma. Det kan vara att man behöver gå tillbaka till barndomsminnen för att få en förståelse för hur ens liv ser ut idag och vad man kan göra för att förändra mönster. Anledningarna är lika många som individerna som söker vård.

Istället för att proppa i dig antidepressiva, gå till roten av problemet istället. Här är en genväg till mer information: https://www.samtalsterapeuterna.se/. För vidare upplysning, googla “samtalsterapi malmö”.

Fler nyheter